Как осуществить нострификацию диплома в Чехии

Нострификация украинского диплома в Чехии

Нострификация – это процесс подтверждения диплома о высшем образовании, которое получено в другой стране. Происходит это путем сравнения изученных предметов и их продолжительности аналогичным в чешском учебном заведении. То есть приезжая в Чехию украинцу, для того, чтобы его диплом мог быть использован в этой стране, необходимо пройти нострификацию.

           Документ, подтверждающий диплом надо оформить по нескольким причинам:

 • Без этого невозможно найти работу в Чехии по специальности
 • Зарплата в Чехии будет существенно меньше, чем при наличии бумаг, подтверждающих высшее образование, полученное в другой стране по определенной специальности
 • При необходимости продолжить обучение в Чехии без нострификации невозможно поступить сразу на тот учебный уровень, который нужен. К примеру, если иностранец желает продолжить обучение в чешской магистратуре без подтвержденного диплома бакалавра он не сможет поступить в выбранный ВУЗ

Подлежат подтверждению практически все иностранные дипломы. Исключением служат лишь те документы, которые получены в странах, с которыми у Чехии подписан договор о том, что документы этих государств взаимно признаются. В этот список входят Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Словения и некоторые страны, которые ранее входили в состав Советского Союза, Украина в этот список не входит

Як проходять нострифікацію медичні дипломи

Нострифікація диплому лікаря в Чехії – складна багатоступінчаста процедура. Лікаря або медсестру в цій країні не допустять до роботи за спеціальністю, якщо вони не підтвердять не тільки рівень професійної кваліфікації, але і здатність до спілкування з пацієнтами чеською мовою.

Визнання іноземних медичних дипломів в Чехії включає наступні етапи:

 • Підтвердження диплома в університеті.
 • Вивчення чеської мови, чеської медичної термінології, системи охорони здоров’я та медичного законодавства ЧР.
 • Апробаційні тести.
 • Проходження практики.
 • Завершальний усний іспит.

Диплом лікаря або стоматолога подається на нострифікацію на 1-й медичний факультет Карлового університету в Празі або на медичні факультети Університету імені Масарика в Брно, Остравського університету, Університету ім. Палацького в Оломоуці. Нострифікацію диплома медсестри можна провести в університетській клініці Мотол в Празі. Процедура проходить так само, як і підтвердження дипломів за іншими спеціальностями.

Для здачі апробаційної іспиту лікарі, стоматологи та медсестри повинні володіти чеською мовою на рівні не нижче В2 і пройти курс профільної підготовки. Навчання на мовних курсах поза Чехії зазвичай виявляється недостатньо ефективним через відсутність мовного середовища, тому мовні курси слід проходити в Чеській Республіці.

Тут є спеціалізований курс для іноземних абітурієнтів, які вступають у медичні виші, але він підійде і для лікарів, бажаючих оволодіти чеською мовою. Базовий річний курс SMART варто 3760€, STANDARD – 4580€, COMPLEX – 5210€, а інтенсивний піврічний курс SEMESTER – 2690€. Студентам надається житло в упорядкованих гуртожитках (вартість 180-420€ в місяць) та допомога у нострифікації диплома. Після завершення курсу ви складаєте іспити на отримання державного сертифікату з чеської мови рівня В2 або С1.

На апробаційні тестах вам потрібно продемонструвати знання за спеціальністю і знайомство з чеським медичним законодавством. Інститут післядипломної підготовки Міністерства охорони здоров’я Чехії двічі на рік проводить курси для лікарів-іноземців незадовго до термінів здачі тестів. Програма для стоматологів займає 4 дні та коштує 220€, для лікарів — 7 днів, ціна 390€. Курс по системі охорони здоров’я Чехії — 2 дні, 150€.

Заяви на проходження медичної апробації приймаються два рази на рік – до 28 лютого до 28 серпня. Всі тести та іспити здаються на чеською мовою.

При запису на апробацію потрібно подати такі документи:

 • Заява
 • Копія закордонного паспорта.
 • Нотаріально завірена копія нострифікації диплома.
 • Нотаріально завірена копія судового перекладу диплому та додатку до диплому.
 • Судовий переклад довідки про несудимість в країні проживання та довідка про несудимість в Чехії (термін дії не більше 3 місяців).
 • Довідка від терапевта про відсутність протипоказань для роботи лікарем або стоматологом (дійсна протягом 3 місяців). Якщо довідка видана не в Чехії, має бути судовий переклад на чеську мову.
 • У випадку зміни прізвища у шлюбі – нотаріально завірену копію свідоцтва про шлюб.
 • Квитанцію про оплату держмита.

Сума держмита при першій спробі проходження апробації становить 1500 крон за кожен тест, при другій – 2000 крон, за третю і наступні ви платите 3000 крон.

Іспит включає два письмових тесту – за професійним знанням і за законами системи охорони здоров’я Чехії. Обидва тести проводяться в один день. Іспит вважається зданим, якщо кількість правильних відповідей складе не менше 70%. У цьому випадку ви отримаєте дозвіл на проходження медичної стажування.

Практика проходить у будь-якому медичному закладі Чехії протягом не менше 5 місяців для лікарів і 40 днів для медсестер за умови повної зайнятості. Стажист працює під наглядом лікаря-куратора. За час роботи практикант проводить 5 тематичних досліджень і становить щоденник практики. Одне з досліджень повинно бути представлено на усному іспиті.

Після закінчення стажування потрібно складати усний іспит. Держмито за нього при першій спробі – 4000 крон, другий – 6000 крон, третьої та наступних – 9000 крон. Цей іспит — найважливіша частина апробації. Якщо ви здали його успішно, то отримуєте сертифікат, який дозволяє працювати лікарем в Чехії.

Поступление на бакалавриат в Чехии

Для иностранца поступление выглядит немного иначе. Подавляющее большинство абитуриентов — юноши и девушки 17-18 лет, только закончившие школу. Но поступить можно и на второе высшее, условия от этого не изменятся. Имея на руках школьный аттестат своей родной страны, вы не можете просто взять и поступить на учёбу в Чехии.

Аттестат сначала нужно подтвердить, то есть доказать, что вы действительно готовы для университета и ваши знания не уступают знаниям чешских школьников. Для этого нужна нострификация. Сдаются нострификационные экзамены — Министерство Образования в случайном порядке выбирает для вас три предмета из школьной программы. 

Для поступления в чешский университет вы должны знать язык как минимум на уровне В2. Обычно студент спокойно достигает этого уровня после годовых языковых курсов. Хотя большинство курсов проводят в конце года экзамен, многие университеты отказываются принимать их сертификаты и устраивают собственные испытания. Пражский Образовательный Центр имеет право проведения государственного экзамена, полученное от Министерства образования Чешской Республики. Наши студенты с легкостью поступают в передовые вузы Чехии. 

Перечень нужных документов и последовательность вступительных испытаний зависят от вуза и от программы. Где-то нострификация и сертификат о сдаче экзамена на знание языка являются допуском к вступительным. Где-то экзамен является лишь одним из вступительных испытаний, а подтверждённый аттестат можно донести до начала занятий.

Для поступления на бакалавриат в Чехии нужно преодолеть несколько препятствий, но нельзя сказать, что они сложные. Большинство ребят спокойно со всем справляется и успешно поступают на первый курс университета. Структура обучения сильно отличается от университетов СНГ, но первокурсники, не знавшие другой жизни, легко вливаются в балльно-рейтинговые системы, самостоятельный выбор предметов и высокую технологичность. Единственная сложность — это обучение на иностранном языке.

Нострификация диплома врача в Чехии

С нострификацией медицинского диплома в Чехии дело обстоит несколько сложнее. Кроме подтверждения в университете или министерстве придется еще сдать апробационные экзамены, а также подтвердить практику. Признание интернатуры необходимо тем врачам, которые закончили ее в своей стране. Исключением являются медики со специальностью стоматология.

При подаче заполненного бланка заявления также подаются следующие документы:

 • Нотариально заверенные копии диплома и приложения, а также документа о нострификации.
 • Медицинское освидетельствование
 • Подтверждение того, что у соискателя нет проблем с законом
 • Квитанцию об уплате государственной пошлины

Апробационный экзамен – это, собственно, экзамен подтверждающий квалификацию врача. Составлен он согласно учебных программ чешских медицинских университетов. Принимает этот экзамен комиссия, назначенная министерством здравоохранения Чешской Республики.

Состоит апробационный экзамен из нескольких этапов:

 • Письменный экзамен. Вопросы касаются как собственно медицинской практики, так и особенностей законодательного регулирования медицинской сферы в Чехии.
 • Практика. Практическая деятельность на протяжении 5 месяцев по специальности в одной из чешских клиник под руководством практикующего врача той же специальности.
 • Устный экзамен. Тут проверяется наличие специальных врачебных знаний, а также насколько соискатель может напрямую общаться с пациентом.

После того, как апробационный экзамен сдан, иностранный медик получает сертификат, приравнивающий его к выпускнику чешского медицинского ВУЗа. После этого стоматологи могут приступать к частной практике. Врачи же других специальностей поступают в интернатуру, а те, кто прошел интернатуру в Украине – подают документы на подтверждение.

Так куда же лучше?

Лучше всё же поступать на бакалавриат. Во-первых, в 18 лет проще уезжать в другую страну, чем в 22. Во-вторых, туда проще поступить. В-третьих, на бакалавриате есть большое количество общих предметов, на которые ходит весь поток, а значит у вас будет больше знакомых. К тому же на первых курсах университета студенты жадно ищут новые знакомства в новом месте, в то время как на магистратуре у всех уже свои жизни (а ещё все между собой уже знакомы, а вы «новенький»).

Но магистратура в Чехии — это тоже вполне реальный вариант. И не такой уж плохой. Это отличная возможность получить европейское образование не тратя на обучение 5 и больше лет. 

Нострифицируем не только в России, но и за границей

Мы помогаем оформлять официальное признание не только диплома других стран в России. Мы помогаем признавать и диплом России за границей. И более того, мы начинаем помогать признавать диплом одной зарубежной страны в другой зарубежной стране. Например, мы помогаем с нострификацией диплома Гайаны в Норвегии, диплома Сент-Люсии в КНДР, диплома Черногории в Лихтенштейне, диплома Брунея в Доминикане, диплома Канады в Австралии, диплома Новой Зеландии в Омане, диплома Сент-Винсента и Гренадин в Сальвадоре, диплома Германии на Багамских Островах, диплома Уганды в Лесото, диплома Нидерландов в Кувейте, и так далее…

Нострификация российского диплома в Чехии

Для того, чтобы пройти нострификацию диплома Вам необходимо:

— подать заявление в государственный вуз ЧР (на сайте каждого вуза своя форма заявления), который ведет обучение по специальности Вашего диплома;

— подать документы: переведенные на чешский язык и нотариально заверенные копии диплома и приложения к диплому, а также внести оплату 3 000,- крон  вузу за рассмотрение документов нострификации диплома в Чехии.

Нострификация диплома в Праге

В государственных вузах эту процедуру проводят отделы нострификации иностранных дипломов. Нострификационная комиссия сравнивает программу вашего диплома с программами своего вуза и, если программы в целом соответствуют, Ваш диплом признается, т.е. нострифицируется.

Решение о признании диплома, согласно действующего закона, вуз имеет право принимать в течение 60 дней.Какой именно государственный вуз нострифицировал Ваш диплом, не имеет значения. После признания диплома в ЧР, вы имеете право продолжить образование в вузе, а также получаете право использовать соответствующий академический титул: Bc (бакалавр), Mgr (магистр).

Нострификация экономических и технических дипломов в Чехии, как правило, проходит без проблем, чуть сложнее нострификация гуманитарных дипломов. Нострификация диплома юриста в Чехии: самые сложные дипломы – юридические, т.к. в Чехии специальность «Право» не делится на бакалавриат и магистратуру – обучение идет по пятилетней магистерской программе. Сколько лет можно учиться в Чехии бесплатно в вузе.

Нострификация российского диплома в Чехии

Где и как сделать нострификацию высшего образования в Чехии? Итак, еще раз повторим. Если речь про диплом о высшем образовании и, если это не нострификация диплома врача в Чехии: ищите факультет, где есть похожая специальность. Потом, после того как определитесь с факультетом или на сайте факультета (или на сайте университета этого факультета) ищите контакты тех, кто занимается нострификацией высшего образования. Начинаете общаться. Все выясняете. В общем процедура вся может быть удаленной (пересылка почтой всех необходимых документов). Бывают иногда экзамены — но тогда это не удаленно. Вуз, который проводит у вас нострификацию диплома в Чехии и университет, куда вы хотите поступать – это абсолютно разные вещи. Система высшего образования в Чехии.

Профессиональное признание в Чехии

Признание иностранных высших образований и квалификаций в Чехии (т.н. нострификация диплома в Чехии) – это процедура академического признания отдельных иностранных высших образований и квалификаций, полученных соискателем, т.е. выпускником иностранного вуза; процедура представляет собой административное производство, проводимое на основании заявления, поданного заявителем в соответствии со статьями 89 и 90 Закона № 111/1998 Сб. о высших учебных заведениях и о внесении изменений в другие законы (Закон о высшем образовании), с поправками, совместно с № 500/2004 Сб., Административно-процессуальный кодекс с поправками. Обязанности иностранцев в Чехии.

Процедура признания иностранных высших образований в Чехии и квалификаций не предполагает профессионального признания, т.е. не касается признания образования для выполнения так называемых регламентированных профессий, таких как учитель, врач, юрист, архитектор. Нострификация диплома в Чехии сама по себе не дает владельцу права заниматься регулируемой профессией. Признание профессиональных квалификаций для осуществления регулируемых профессий регулируется специальными правовыми нормами –

Требование более высокой формы подтверждения диплома и приложения к диплому

Государственному вузу может потребоваться высшая проверка оригиналов иностранного диплома и приложения к диплому, так называемая суперлегализация, т.е. проверка подлинности подписей и печатей на дипломе и приложении к диплому Министерством иностранных дел. государства, в котором находится иностранный университет, выдавший документы, или компетентный иностранный орган и компетентное посольство Чешской Республики, если международным договором, которым связана Чешская Республика, не предусмотрено иное.

Если вместе с заявлением подается диплом и приложение к диплому, выданное в стране, присоединившейся к Гаагской конвенции или «Конвенции об апостиле», как и Чешская Республика, то диплом и приложение к диплому будут иметь только пункт проверки «Апостиль», а затем официально переведены на чешский язык в соответствии с законом .

Список государств, подписавших Гаагскую конвенцию (государства, принявшие Конвенцию) здесь .

Список органов , уполномоченных ставить апостиль в каждом штате, здесь .

Сроки и стоимость нострификации

Если говорить о нострификации аттестата, то согласно закону магистрат должен рассмотреть документы за 60 дней и назначить даты экзаменов и их количество. Иногда решение могут вынести быстрее, за 3-4 недели. Что касается нострификации диплома, то этот процесс может занять до 4 месяцев.

Законом пошлины и сборы за признание иностранного диплома точно не определены. Чаще всего нострификация осуществляется бесплатно.

Но некоторые Вузы могут потребовать оплату за рассмотрение пакета документации. Она может составлять от 500 до 2000 чешских крон.

Претендент может не подавать документы самостоятельно, а обратиться к посредникам. Средняя стоимость услуг посредника составляет 600 евро.

Вы можете обратиться как в украинскую компанию, так и найти фирму в Праге или другом городе. У большинства из них есть официальные сайты на русском языке.

В каких случаях нострификация диплома необходима?

Нострификацию диплома требуют от иностранцев также  в случае каких-либо возникших подозрений, касательно  полученного образования. Нострификация, например, необходима для получения Рабочей и Синей карты (подробнее о получении данных видов виз).

Какие дипломы необходимо нострифицировать?

Процесс нострификации дипломов касается:

 • Полного среднего и среднего специального образования,
 • Высшего образования,
 • Регулированных государством профессий (под данным понятием подразумеваем врачебную аттестацию, работу консультантом в сфере налогового законодательства и многие другие (их перечень можете найти на следующем сайте).

Как происходит процесс нострификации диплома о полном среднем  образовании.

При нострификации диплома о полном среднем образовании необходимо предоставить аттестат и полную выписку всех предметов, изученных во время учебы. В случае если Вам не достает какого-либо предмета, который в рамках обучения в ЧР является обязательным, Вам придется сдавать по этому предмету экзамен на чешском языке. Данный экзамен обычно происходит в школе, назначенной Вам соответствующим учреждением и недалеко от Вашего места проживания.

Вместе с аттестатом надо подать заполненное заявление на нострификацию, которое можно распечатать здесь и документ о Вашем месте проживания. Если Вы проживаете в Праге, все необходимые документы можете подать в центральную мэрию Праги. Если нет, тогда Вам надо обратиться в краевую Администрацию в районе Вашего проживания. Ностификация стоит 1000 чешских крон и весь процесс длится приблизительно 30 дней.

ЯЗЫКОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Если вы хотите учиться в чешском вузе бесплатно, вам нужно знать чешский язык на уровне B2/C1. Но как подтвердить свои знания? Для этого нужно сдать языковой экзамен и получить соответствующий сертификат. 

Важно понимать, что сертификаты о знании чешского языка бывают нескольких типов: внутришкольные, государственные, университетские. Чтобы понять, какой экзамен сдавать, вам нужно уточнить на сайте выбранного вами вуза условия поступления. 

Внутренний экзамен языковой школы

Как следует понимать из названия, данный экзамен вы сдаете в языковой школе.

Сертификат: принимается не во всех вузах

Для того, чтобы изучить чешский язык на высоком уровне, вам потребуются языковые курсы. В среднем, на изучение чешского до уровня B2/C1 в языковой школе у студентов из стран СНГ уходит год. По завершению обучения вам предстоит сдать экзамен. Пройдя его, вы получите сертификат, подтверждающий уровень ваших знаний. 

В Пражском Образовательном Центре внутришкольный экзамен является обязательным. В декабре наши студенты сдают тест на уровень B1, а уже в конце учебного года проходят экзамен на уровень B2 или C1.

Студенты Пражского Образовательного Центра сдают сертифицированный внутришкольный экзамен по чешскому языку по методике CEFR. Данный экзамен состоит из письменной (грамматика, аудирование, чтение, написание) и устной части (разговор на выбранную тему). 

Сертификат от языковой школы принимается во многих но не во всех чешских вузах. Например, ВШЭ признает только собственный экзамен по чешскому языку. Поэтому, перед поступлением уточните в вузе, какой сертификат он принимает. 

Государственный языковой экзамен

Целью прохождения этого экзамена является получение государственного сертификата о знании чешского языка. 

Сертификат: принимается не во всех вузах

Результаты государственного языкового экзамена не имеют срока годности и признаются многими университетами и работодателями. Госэкзамен будет полезным для вас при подаче на ПМЖ и принимается Министерством внутренних дел Чешской Республики при запросе на чешское гражданство. Сдача такого экзамена является платной (стоимость экзамена при Карловом университете: уровень B2 – 3 800 чешских крон, Уровень C1 – 4 000 чешских крон). 

Проходит государственный экзамен осенью и весной. Он состоит из несколько частей которые позволяют проверить чтение, восприятие на слух, устную и письменную речь.

Примеры тестов Государственного экзамена от Карлова университета:

Пражский Образовательный Центр заслужил доверие Министерства образования Чехии, и в 2014 году получил право проведения Государственного языкового экзамена. Такое право получают лишь сертифицированные языковые школы. Благодаря этому, мы даем своим студентам возможность получить двойной сертификат: внутришкольный и государственный. Подробнее о языковых экзаменах в этом видео рассказывают наши выпускницы:

Языковой экзамен в университете

Те вузы, которые не принимают результаты вышеперечисленных экзаменов, проводят собственное тестирование. 

Бояться его не стоит, оно ничем не сложнее внутришкольных и государственных экзаменов. Дату тестирования, как и условия поступления стоит уточнять задолго до вступительной кампании.

Собственный экзамен проводят такие государственные вузы, как ВШЭ, Высшая химико-технологическая школа, Чешский земледельческий университет. Примеры тестирования приводим ниже:

набрать нужно более 50% правильных ответов

Чтобы узнать, проводит ли выбранный вам вуз собственное тестирование, или принимает сертификаты государственного образца/ языковой школы, уточните информацию на официальном сайте университета. 

Нострификация диплома в Чехии

Для нострификации диплома в Чехии нужен следующий пакет документов:

 • Диплом о высшем образовании;
 • Приложение к диплому;
 • Копия списка предметов, изучаемых в университете (по годам) с указанием количества преподаваемых часов в неделю для каждого предмета;
 • Список всех сданных экзаменов и зачетов за все время обучения;
 • Нотариально заверенная копия первой страницы паспорта;
 • Подтверждение регистрации на территории Чехии;
 • Заявление о нострификации на чешском языке.

Необходимо сделать нотариально заверенные копии и судебные переводы на чешский язык всех документов. Сдавать нужно только копии, поскольку документы университеты не вернут. При успешной нострификации вы получите подтверждение вашего образования на территории Чехии.

Стоимость нострификации документа о высшем образовании — 3 000 чешских крон. Квитанцию об оплате сбора необходимо приложить к остальным бумагам.

Для нострификации  диплома о высшем образовании необходимо найти чешский вуз, в котором есть специальность с максимально похожей учебной программой. И подать туда  собранный пакет документов. Это можно сделать лично, заказным письмом (doručený dopis), или через доверенное лицо — в этом случае оформляется нотариально заверенная доверенность.

Нострификация дипломов магистров и бакалавров проходит без назначения экзаменов. Однако университет вправе отказать в признании диплома, или присвоить более низкую академическую степень. Например, признать диплом магистратуры соответствующим бакалавриату. 

Сложнее всего нострифицировать юридические и медицинские дипломы. Специальность «Право» в Чехии не делится на бакалавриат и магистратуру, обучение идет непрерывно в течение 5 лет. Кроме того, юридическое образование в каждой стране базируется в значительной степени на знаниях местного законодательства.  Поэтому существует высокий процент отказов по нострификации юридических дипломов, хотя прецеденты все же случаются но в основном с понижением академической степени. 

Нострифицировать диплом врача тоже непросто из-за несоответствия перечня государственных экзаменов в вузах. К тому же медикам еще придется пройти долгий путь получения разрешения на работу, который включает в себя несколько этапов апробационных экзаменов и 6-месячную практику в чешской клинике.

В случае получения от университета отказа в нострификации диплома, можно подать апелляцию в Министерство образования Чехии, или обратиться в другой вуз.

Что такое нострификация и зачем она нужна?

Для начала, давайте разберемся, что же такое нострификация и зачем она нужна.

Нострификация — это процедура признания иностранного образования в Чехии, которая включает в себя проведение экзаменов по определенным предметам школьной программы. 

Допустим, вы закончили среднюю школу, колледж или университет в одной из стран СНГ. Вы сдали все экзамены, защитили все дипломы, и на выпускном из учебного заведения вам торжественно вручили диплом или аттестат. Этот аттестат и диплом станут подтверждением уровня вашего образования на территории родной страны. Но в Чешской Республике эти документы не имеют такой силы.

Чешские вузы не могут быть уверены, что уровень вашего образования является для них достаточным. А вдруг вы школу прогуливали, а оценки вам за красивые глаза поставили? А вдруг в вашем университете дипломы раздают за деньги? Кто может знать? В общем, система высшего образования в странах СНГ отличается от чешской системы образования. Поэтому, прежде чем поступать в университет на бакалавриат, в магистратуру или докторантуру, вы сначала должны доказать, что вы знаете достаточно, чтобы потянуть университетскую программу.

Это общее правило для всех университетов, даже частных, где образование всегда платное.

Больше о нострификации в этом видео:

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий